Home | Kontakt | RSS

Vombolus

Projektet er et samarbejde mellem:

Vombolus
Temperaturovervågning er obligatorisk i forbindelse med fx. sammenbragte kalve i fedekalvebesætninger. En sådan overvågning er vanskelig og bekostelig ved større besætninger. Firmaet FarmTjek ApS har derfor udviklet et trådløst online temperaturovervågnings-system BoviTemp. Systemet består af en temperaturmåler, der indføres i koens mave, samt PC baseret overvågningssoftware.

Samarbejdet fokuserede på produktmodning, kvalitetssikring og produktionstilrettelæggelse med henblik på produktlancering ultimo 2008.

Udbyttet af samarbejdet og systemet som helhed er kort ”time-to-market” og en stor arbejdsbesparelse i forbindelse med den obligatoriske temperaturovervågning. I tillæg opnås en produktionsmæssig gevinst ved hurtig igangsætning af behandling af syge dyr, mindre brug af medicin og øget dyrevelfærd.

Læs mere om Vombolus og BoviTemp systemet her

 

Print Tip en ven

Vombulus - Billeder

Senest opdateret: 15/08/08 , © Alexandra Instituttet A/S