Home | Kontakt | RSS

LIWAS – glatføresensor

LIWAS er en teknologi, der ved hjælp af sensorer og standere kan bidrage til at øge trafiksikkerheden og reducere miljøbelastningen.

 

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem:


Projektet er delvist finansieret af ISIS Katrinebjerg


Glatføresensor der både redder menneskeliv og reducerer miljøbelastningen
LIWAS registrerer vejens beskaffenhed og giver besked videre til bilisterne. Det betyder, at bilisterne ved, hvad de kører på, og hvad der sker "længere fremme" - både med føret og trafikken. Med denne information kan bilisterne handle hensigtsmæssigt.

LIWAS giver myndighederne et overblik over trafiksituationen, så de bl.a. kan disponere saltning og rydning og derved reducere ulykker og skåne miljøet.

 

Sensorbaseret teknologi giver bilisten besked om kørefladens tilstand
LIWAS kan monteres i biler, lastvogne, busser etc. eller stå som standere ved vejkanten. Ved hjælp af sensorer og standere bidrager teknologien til at øge trafiksikkerheden og reducere miljøbelastningen. Teknologien kan bruges til at give føreren besked om kørefladen er tør, om der er olie på vejen, samt om mængden af vand eller is på vejen.

Læs mere om LIWAS indflydelse på trafiksikkerhed og miljø

Print Tip en ven

LIWAS - Billeder

Senest opdateret: 12/06/08 , © Alexandra Instituttet A/S