Home | Kontakt | RSS

Parterne bag Teknologikaravanen

Parterne bag teknologikaravanen består af 4 regionale IKT-kompetencecentre samt branchefællesskabet DI ITEK og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs mere om parterne på denne side.

lSIS Katrinebjerg / Alexandra Instituttet 

ISIS Katrinebjerg er et regionalt IKT-kompetencecenter under den Regionalt IKT-satsning med kompetencer inden for pervasive computing, pervasive healthcare, samt interaktive rum, bygninger og byrum.

Alexandra Instituttet A/S er operatør på ISIS Katrinebjerg, hvor der desuden arbejdes med områderne new ways of working, avanceret visualisering og interaktion, forretningsforståelse, pervasive positioning samt IT-sikkerhed.

Kontakt:
E-mail: isis@alexandra.dk
Tlf.: 8942 5758
www.isis.alexandra.dk

 

Center for Indlejrede Software Systemer (CISS)

CISS er et regionalt IKT-kompetencecenter under den Regionale IKT-satsning. CISS er blandt de førende inden for indlejrede software systemer, ikke blot i Danmark men også i Europa.

CISS arbejder inden for 10 forskellige fokusområder omkring indlejret software. På hvert område forskes i ny viden og der udvikles  nye metoder og processer, der kommer samarbejdspartnerne til gode, hvad enten det er virksomheder, andre forskningsinstitutioner eller noget helt tredje.

De 10 fokusområder er:

  • HW/SW Codesign
  • objektorienteret analyse og design
  • trådløse netværk
  • optimal skedulering
  • højniveau programmeringssprog
  • validering og test af indlejrede systemer
  • indlejerede og tidstro operativsystemer og platforme
  • intelligente sensornetværk
  • modeldrevet udvikling
  • it i automation

Kontakt:
E-mail: cissinfo@ciss.dk
Tlf.: 9940 7220
www.ciss.dk

 

Center for Software Innovation (CSI)

CSI er et regionalt IKT-kompetencecenter, som har spidskompetence inden for embedded software. CSI formidler viden om den nyeste informations- og kommunikationsteknologi til alle - fra den lille iværksætter til den store industrielle virksomhed.

Gennem rådgivning støtter CSI aktivt produktinnovationen i de virksomheder, de arbejder med. Med hands-on læring kan CSIs specialister hæve virksomhedens kompetenceniveau. CSIs kompetente medarbejdere sparrer, vejleder og guider hele vejen fra idé, over valg af soft- og hardware, til færdigt produkt.

Kontakt:
E-mail: info@cfsi.dk
Tlf.: 73 47 70 00
www.cfsi.dk

 

Knowledge Lab

Knowledge Lab er et regionalt IKT-kompetencecenter, hvis fokusområde er anvendelsen af digitale teknologier i lære- og vidensprocesser.

I Knowledge Lab er IKT de værktøjer og den (infra-) struktur, der muliggør nyttiggørelse, distribuering og udvikling af viden som individuel ressource, økonomisk ressource og ledelses- og styringsressource, og som derigennem muliggør lære-, videns- og innovationsprocesser.

Kontakt:
E-mail: kol@knowledgelab.sdu.dk
Tlf.: 6550 3364
www.knowledgelab.dk

 

DI ITEK

DI ITEK er DI's branchefællesskab for it, tele, elektronik og kommunikationsvirksomheder. DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation med mere end 12.000 medlemsvirksomheder dækkende brancher som fremstilling, videnrådgivning, service, transport og handel. DI har 18 regionalforeninger.

Kontakt:
E-mail: itek@di.dk
Tlf.: 3377 3377
www.itek.di.dk

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er en offentlig myndighed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Styrelsens aktiviteter vedrører blandt andet regionalisering af forskning og innovation, kommercialisering af forskning og samspil mellem videninstitutioner og erhverv. Styrelsen er desuden sekretariat for blandt andet Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation.

Teknologikaravanen gennemføres med tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens midler til IKT-kampagnen - en del af Den Regionale IKT-satsning. IKT-kampagnen er en formidlingsindsats, der skal skabe formidlende og støttende aktiviteter omkring Den Regionale IKT-satsning. Formålet er at støtte og øge udbyttet af den øvrige IKT-satsning.

Kontakt:
E-mail: fi@fi.dk
Tlf.: 3544 6200
www.fi.dk

Print Tip en ven
Senest opdateret: 20/05/08 , © Alexandra Instituttet A/S