Home | Kontakt | RSS

Om Teknologikaravanen

Teknologikaravanen er til for virksomheder af alle størrelser og leverer i 2008 og 2009 inspirerende og dybdegående viden om de nyeste teknologier på IT-området lige til døren. Interesserede virksomheder kan uforpligtende besøge Teknologikaravanens vandreudstilling af prototyper, få sparring på idéer til nye produkter med IT i og networke med andre interesserede virksomheder.

I løbet af 2008 besøger Teknologikaravanen 11 danske byer med en vandreudstilling bestående af prototyper på IT i produkter, udviklerne bag prototyperne og en faglig workshop for det lokale erhvervsliv med fokus på erfaringsudveksling, ideudvikling og matchmaking.

Konkurrencedygtighed

Virksomheders innovationshøjde, vækst og konkurrencedygtighed øges gevaldigt, når de får mulighed for at udvikle produkter med IT i. Men tilstedeværet af den mulighed er afhængig af tilgængelig viden om de nyeste forskningsresultater og på det område har de større byer i Danmark længe haft et forspring.

Gennem Teknologikaravanens vandrende aktiviteter spredes videncentrenes nyeste viden indenfor IT-forskningen ud i alle landets regioner. Der vil den give medspil, modspil og samspil til de regionale virksomheder for at støtte op om innovation og derigennem skabe grobund for nye vækstmuligheder i regionalområderne.

Finansiering af Teknologikaravanen

Teknologikaravanen er primært finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsens midler til IKT-kampagnen - en del af Den Regionale IKT-satsning. IKT-kampagnen er en formidlingsindsats, der skal skabe formidlende og støttende aktiviteter omkring Den Regionale IKT-satsning. Formålet er at støtte og øge udbyttet af den øvrige IKT-satsning.

Parterne bag forslaget om at igangsætte Teknologikaravanen er:

Alexandra Instituttet
Center for Indlejrede Software Systemer, CISS
Center for Software Innovation, CSI
DI ITEK
ISIS Katrinebjerg
Knowledge Lab

Print Tip en ven
Senest opdateret: 04/12/08 , © Alexandra Instituttet A/S