Home | Kontakt | RSS

Mølgaard NetCom A/S

Mølgaard Netcom A/S adgang til dygtige forskere og testfaciliteter på Aalborg Universitet i forbindelse med afsøgningen af muligheder for at udbygge produktet SEAMate1A.

 

Et samarbejde med kompetencecenteret CISS gav IT-virksomheden Mølgaard Netcom A/S adgang til dygtige forskere og testfaciliteter på Aalborg Universitet i forbindelse med afsøgningen af muligheder for at udbygge deres produkt SEAMate1A med en ’Rate of turn’ funktion.

Et positivt samarbejde med kompetencecentret CISS
Projektet startede i foråret 2007 og 4 måneder efter, havde Mølgaard NetCom A/S fået den afklaring, de søgte. De kan godt udbygge deres eksisterende produkt SEAMate1A til også at indeholde en ’rate of turn’ funktion.

Fordelene ved at samarbejde med CISS har været store. ”Vi har fået 4 måneders forskning til en absolut fordelagtig pris og mulighed for at kunne trække på nogle af de skarpeste hjerner inden for det her område. Og samtidig har vi fået adgang til nogle state-of-the-art testfaciliteter” slår direktør Søren Madsen fast.

Det første møde med CISS og CISS VIP
Det var erhvervschef Flemming Toftdal Olesen, Thisted, der gav Mølgaard NetCom A/S mulighed for at få besøg af direktør Kim Guldstrand Larsen og vicedirektør Henrik Schiøler fra CISS, Aalborg Universitet.

”Vi havde aldrig hørt om CISS”, fortæller direktør Søren Madsen fra Mølgaard NetCom A/S, ”men Flemming talte så varmt for dem, at vi valgte at holde et møde med dem”. Det skulle vise sig at være en god beslutning, for mødet viste sig at være så interessant, at virksomheden og CISS besluttede sig for at indgå et samarbejde.

Virksomheden og CISS blev enige om, at CISS i en projektperiode på 4 måneder skulle afsøge markedet for at finde løsninger, der gjorde det muligt at udbygge SEAMate1A til også at indeholde en’rate of turn’ funktion.

Afsøgningen skulle ske i regi af det nystartede CISS VIP, og flere personer på Aalborg Universitet blev koblet på projektet:

  • Vicedirektør i CISS
  • Lektor Henrik Schiøler
  • Professer Kaj Borre, Institut for kommunikation
  • Ph.d.-studerende Kazimieras Bagdonas, CISS

CISS VIP er et regionalt væksthus for indlejrede produkter, der udbyder konsulentydelser, der er målrettet den enkelte virksomheds behov for innovation i forhold til produkter med indlejret software.

Fakta om SEAMate1A og ’rate of turn’
SEAMate1A er et trådløst system til store skibe, som gør det muligt for lodsen at aflæse alle skibets instrumenter. Systemet er et langt stykke hen af vejen en stor hjælp og støtte for lodsen, når skibet skal lægge til kaj, men elementer som skibets bremselængde samt afdrift på grund af strøm og vind skal han have på rygraden. Elementer der er vigtige, når han skal vurdere, hvor meget plads han skal bruge, hvis skibet skal vende om sin egen akse, i fagsprog kaldet ’rate of turn’.

Udbygningen af SEAMate1A skal fungere som beslutningsstøtte til lodsen, der gør det muligt for ham at beregne skibets ’rate’of turn’. Funktionen skal således støtte lodsens egen erfaring og bekræfte ham i den konkrete handling, når han lægger til kaj.

Firmaet Mølgaard NetCom A/S, er en IT-virksomhed med base i Thisted med ca. 40 medarbejder. Virksomhedens virkefelt er netværk, sikkerhed og kommunikationsløsninger

 
Læs mere om Mølgaard NetCom A/S
Læs mere om CICC
Læs mere om Alexandra Instituttet

Print Tip en ven
Senest opdateret: 29/05/08 , © Alexandra Instituttet A/S